Regulamin

Zaktualizowano: 14.10.2022

Niniejszy dokument nie będzie składany do akt, jest zawierany jedynie w formie elektronicznej, online, nie należy go traktować jako umowy pisemnej. Jego zakres obejmuje stosunki prawne określone na stronie internetowej usługodawcy https://www.red-life.pl oraz na jego międzynarodowych subdomenach. Niniejsze Ogólne Warunki są stale dostępne w menu stopki strony internetowej.

DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY USŁUG

Serwis red-life.pl oraz odmiany stron internetowych należące do poszczególnych krajów są prowadzone i stanowią własność Usługodawcy:


Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

KONTAKTY:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - czas biurowy 09.00-18.00!


Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków ("Umowa", "Warunki") przed rozpoczęciem korzystania z witryny https://red-life.pl ("Witryna", "Strona"). Niniejsza Umowa określa prawnie wiążące zasady i warunki korzystania z witryny pod adresem https://red-life.pl.

1. WPROWADZENIE

1.1 Strona nie jest stroną agencji castingowej dla dorosłych, lecz platformą ogłoszeniową dla dorosłych dedykowaną zarówno agencjom escortowym, agencjom hostess, prywatnym domom, klubom erotycznym, klubom striptizu, studiom webcam, studiom masażu.

1.2. Celem serwisu Serwisu jest zapewnienie użytkownikom możliwości publikowania ogłoszeń o pracę dla dorosłych. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do arkuszy danych innych zarejestrowanych osób fizycznych oraz nawiązanie z nimi kontaktu.

1.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WARUNKACH OGÓLNYCH i dla ich interpretacji pierwszeństwo mają przepisy prawa WE, UE i międzynarodowego, przy czym obligatoryjne zapisy odpowiednich aktów prawnych uznaje się za normatywne i wiążące dla stron bez szczególnych wyjątków.

1.4. Uzyskując dostęp do Strony lub korzystając z niej w jakikolwiek sposób, w tym między innymi odwiedzając lub przeglądając Stronę lub wnosząc do niej treści lub inne materiały, wyrażają Państwo zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami.

Aby korzystać z naszej Strony, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z naszej Strony i zgadzając się na niniejsze warunki użytkowania, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

1.5. Dokonując zakupu/rejestracji na stronie internetowej, użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował niniejsze OGÓLNE WARUNKI oraz warunki Komunikatu o przetwarzaniu danych opublikowane na stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych i jest w pełni świadomy naszej polityki handlowej, warunków udzielania rabatów.

1.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy i usterki wynikające z błędnie i/lub niedokładnie podanych danych.

1.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapomnienia przez użytkownika hasła lub udostępnienia konta osobom nieuprawnionym z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy. Zamiast zapomnianego hasła użytkownik może poprosić o podanie nowego.

1.8. Wchodząc na stronę internetową, poprzez dorozumiane zachowanie Użytkownicy oświadczają, że są pełnoletni, ukończyli 18 lat (w innych krajach 21 lat) klikając na link umożliwiający wejście na stronę internetową i są świadomi, że wizyta na stronie internetowej i oglądanie treści erotycznych nie jest zabronione przez ustawodawstwo krajowe w kraju według miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu i nie jest to sprzeczne z żadnymi obowiązującymi przepisami.

1.9. Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania strony internetowej do celów, które mogą być uznane za bezprawne, nieuczciwe lub szkodzące stronie internetowej lub osobom trzecim.

1.10. Nasza strona internetowa jest traktowana jako hosting, w którym łączymy profile reklamodawców z profilami odwiedzających. Usługodawca zapewnia jedynie platformę reklamową i kontaktową z moderacją i ochroną danych.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

2.1. Strona i jej oryginalna zawartość, cechy i funkcjonalność są własnością Usługodawcy i są chronione międzynarodowym prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

To jest zabronione:

 • kopiowania zawartości strony internetowej (wykorzystywania jej na innej stronie internetowej)
 • sprzedawać, wynajmować lub prowadzić działalność handlową związaną z treścią strony internetowej
 • prezentowania zawartości strony internetowej publicznie
 • kopiowania, powielania lub wykorzystywania jakichkolwiek treści w celach komercyjnych
 • zmieniać, modyfikować zawartości strony internetowej
 • odsprzedawać lub wykorzystywać jakichkolwiek treści w celach biznesowych (np. newsletter)

3. DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE

3.1. Nie wolno korzystać ze Strony w sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Strony lub pogorszenie dostępności lub dostępności Strony; lub w sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

3.2. Nie wolno wykorzystywać Strony do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są powiązane z) jakiegokolwiek oprogramowania szpiegowskiego, wirusa komputerowego, konia trojańskiego, robaka, rejestratora klawiszy, rootkita lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego.

3.3. Nie wolno prowadzić żadnych systematycznych lub automatycznych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym, bez ograniczeń, scrapingu, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na Stronie lub w odniesieniu do niej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

3.4. Nie wolno używać Strony do przekazywania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych.

3.5. Nie wolno wykorzystywać Strony do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

4., REJESTRACJA, TREŚĆ UŻYTKOWNIKA I KLAUZULE

4.1. Regulamin dotyczący treści zamieszczanych przez użytkowników jest uznawany za obowiązujący w przypadku każdej treści zamieszczanej przez zarejestrowanych użytkowników (w tym tekstów, obrazów, zdjęć, filmów i innych treści).

4.2. Zgodnie z niniejszą umową użytkownicy biorą odpowiedzialność za opublikowane przez siebie informacje. Publikacja fałszywych i obraźliwych danych skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy i zbanowaniem zarejestrowanego Użytkownika.

 • Niemniej jednak, chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że nasze środki i możliwości kontroli jakości, kompatybilności lub bezpieczeństwa Członków są ograniczone, ponadto dotyczy to również prawdziwości treści, dokładności lub kompletności wszelkich informacji publikowanych na stronie internetowej. Ponieważ nie zmieniamy informacji publikowanych na stronie w każdym przypadku, podpisujesz niniejszą umowę akceptując fakt, że informacje dotyczące wszystkich innych Członków mogą być niedokładne lub wprowadzające w błąd pomimo zakazów opisanych w niniejszych Warunkach Ogólnych.
4.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice pomiędzy treściami publikowanymi w Serwisie, a rzeczywistymi warunkami panującymi w ofertach pracy dla dorosłych. Usługodawca dokłada starań, aby filtrować treści nie należące do ofert pracy dla dorosłych, jednak treści pojawiające się w ofertach pracy mogą odbiegać od rzeczywistości, mogą być ilustracjami.

4.4. Udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach. Udzielasz nam również prawa do udzielania sublicencji na te prawa oraz prawa do wnoszenia powództwa o naruszenie tych praw.

4.5. Gwarantujesz i oświadczasz, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania.

4.6. Twoje treści nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia działań prawnych, czy to przeciwko Tobie, czy przeciwko nam, czy przeciwko osobie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa).

4.7. Nie wolno przekazywać na Stronę żadnych treści, które są lub były kiedykolwiek przedmiotem jakichkolwiek zagrażających lub rzeczywistych postępowań prawnych lub innych podobnych skarg.

4.8. Nie wolno przesyłać na Stronę żadnych zdjęć, na których znajdują się linki tekstowe, loga, numery telefonów lub e-maile. Takie zdjęcia usuwamy bez powiadomienia.

4.9. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich materiałów przesłanych do naszej Strony, lub przechowywanych na naszych serwerach, lub hostowanych lub publikowanych na naszej Stronie.

4.10. Strona rozróżnia Użytkowników reklamujących (oferujących pracę) i zwykłych Użytkowników (zazwyczaj poszukujących pracy), zwanych razem Członkami.

4.11. Z usług mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, na podstawie dobrowolnej decyzji.

4.12. W przypadku, gdy Użytkownik wejdzie na stronę internetową prowadzoną przez Usługodawcę lub zapozna się z jej treścią w jakikolwiek sposób - nawet jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem na stronie, wyraża zgodę na związanie się treścią określoną w Warunkach. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje warunków, nie jest uprawniony do przeglądania zawartości strony internetowej.

4.13. Zaznaczając odpowiednie pole, użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację treści niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW oraz warunków Komunikatu o przetwarzaniu danych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych.

4.14. Użytkownicy zobowiązani są do podania własnych, prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji. W przypadku podania przez Użytkownika podczas rejestracji lub korzystania z serwisu danych nierzeczywistych lub takich, które można powiązać z innymi osobami, powstającą umowę uważa się za nieważną. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku, gdy użytkownik korzysta z usług strony w imieniu innej osoby lub z wykorzystaniem danych innej osoby.

4.15. Rejestracja jest bezpłatna, muszą jedynie zapłacić za reklamę i specjalne użycie.

4.16. Do rejestracji wymagany jest tylko adres e-mail i hasło, po czym należy je potwierdzić, w ten sposób można wejść na stronę.

4.17. Sloty reklamowe i powierzchnie można kupić w profilu rejestracyjnym. Może to nastąpić wraz z rejestracją lub w dowolnym momencie później.

4.18. Reklamodawcy podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych, co oznacza, że decydują się na udostępnienie danych indywidualnych lub specjalnych. Na stronie nie prowadzimy żadnego profilowania, poza informacjami o ochronie danych osobowych nie wykorzystujemy danych do żadnych innych celów, ale ponieważ strona ma charakter oficjalny, chcielibyśmy zwrócić uwagę reklamodawców na fakt, że inne osoby mogą niewłaściwie wykorzystać ich dane, dlatego muszą być ostrożni w udostępnianiu danych i informacji.

4.19. Zdjęcia na stronie są umieszczane przez zarejestrowanych reklamodawców, dlatego to użytkownik jest odpowiedzialny za zdjęcia, ich autentyczność i prawa autorskie oraz tekst należący do zdjęć.

4.20. Wszyscy użytkownicy mają prawo do kontaktu z ogłoszeniodawcami w wyniku własnej decyzji i na własne ryzyko bez konieczności pytania o zgodę, kontrolę lub pozwolenie Usługodawcy, jednakże Usługodawca chciałby uwolnić system od fałszywych profili, w których Użytkownik również może brać udział.

4.21. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, edycji lub usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników, niezależnie od tego czy są one przechowywane na naszych serwerach, czy są widoczne na stronie internetowej, jeśli są obraźliwe dla innych, jeśli ich jakość, treść i styl nie odpowiadają ogólnemu duchowi, etosowi, standardom strony internetowej lub jeśli osoba, która zamieściła treść, naruszyła zasady zawarte w OGÓLNYCH WARUNKACH.

4.22. zabronione jest tworzenie przez użytkowników wielu kont, w celu uniknięcia wprowadzania w błąd użytkowników.

5. KREDYT, WIRTUALNE PIENIĄDZE, PŁATNA REKLAMA

5.1. Użytkownicy mogą dodawać kredyty (wirtualne pieniądze) do swojego profilu. Wartość 1 kredytu to 1 euro.

5.2. Użytkownik-reklamodawca wybiera kwotę kredytu, system prosi o dalsze dane do faktury za zakup ogłoszenia, następnie prosi o potwierdzenie. Po potwierdzeniu użytkownik zostaje przekierowany na stronę naszego partnera płatności online i płaci za pomocą normalnego systemu bankowego kartą bankową lub przekazuje pieniądze zwykłym przelewem bankowym.

5.3. Użytkownicy mogą zakupić za przesłane kredyty (wirtualne pieniądze) wyróżnione oferty pracy (ogłoszenia, polecane ogłoszenia o pracę na stronie głównej) oraz Banery w celach marketingowych. Ich cena w kredytach i w EUR zależy od rodzaju produktu, wybranego kraju i okresu ogłoszenia. Więcej informacji o możliwościach płatności i cenach można znaleźć w menu Ceny reklam. Do aktywacji reklamy po dokonaniu płatności wymagane jest maksymalnie 48 godzin.

5.4. Ponieważ linki zewnętrzne nie są kontrolowane przez usługodawcę, a powiązane strony nie są w naszym posiadaniu, przed kliknięciem na stronę należącą do osoby trzeciej należy dokładnie zapoznać się z komunikatem o ochronie danych osobowych oraz z niniejszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI.

5.5. Istnieją trzy sposoby, w jaki Użytkownik może skontaktować się z reklamodawcami:

 • W przypadku, gdy wybrany ogłoszeniodawca podał swój numer telefonu, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z ogłoszeniodawcą.
 • Baner kieruje użytkownika na stronę internetową, gdzie podane są bezpośrednie dane kontaktowe.
 • Poprzez e-maile.
5.6. Usługodawca pomaga w rozpoczęciu korespondencji między stronami, ale nie bierze w niej udziału. Korespondencja, zmiana maili odbywa się za pośrednictwem kont mailowych Członków, do których Usługodawca nie ma wglądu. Usługodawca udostępnia arkusz do rozpoczęcia korespondencji, z którego Członek Użytkownik może wysłać wiadomość początkową i adres e-mail. Zapoznanie się z danymi kontaktowymi i wiadomością Użytkownika - Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przekazywanie danych ze względu na ochronę danych osobowych - reklamodawca może wysłać odpowiedź we własnym systemie mailngowym, może odpowiedzieć z własnego adresu e-mail i kontynuować budowanie kontaktów.

6. GWARANCJA SPŁATY, RĘKOJMIA, POLITYKA REFUNDACJI

6.1. Chcemy, aby nasi użytkownicy byli zadowoleni, dlatego każde żądanie zwrotu pieniędzy jest rozpatrywane indywidualnie przez nasz dział wsparcia konsumentów. W ciągu 48 godzin od zakupu użytkownicy mają prawo do skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy za nowe zamówienia..

 • Gwarancja zwrotu jest ważna, jeśli można udowodnić, że zakup był niezgodny z prawem lub nieautoryzowany lub jeśli uznaliśmy, że powód jest dopuszczalny.
6.2. Użytkownik, w tym przypadku konsument przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy:

 • w przypadku umowy dotyczącej usługi po jej zakończeniu, jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację po uzyskaniu wyraźnej, wstępnej zgody konsumenta, a konsument zaakceptował utratę prawa do odstąpienia od umowy po zakończeniu realizacji usługi;
 • w odniesieniu do produktu lub usługi, na których cenę i opłatę przedsiębiorstwo nie ma wpływu, a do czasu upływu otwartego terminu na wykonanie prawa odstąpienia od umowy zależy ona od ewentualnej zmienności rynków światowych;
 • w odniesieniu do treści danych przekazanych za pośrednictwem niematerialnego nośnika cyfrowego, jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację za wyraźną, wstępną zgodą konsumenta, a konsument jednocześnie oświadczył, że przyjmuje do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy.
6.3. Warunki gwarancji

 • Udostępniamy Serwis w jego obecnej formie i nie ma gwarancji, że Serwis lub jakakolwiek jego część spełni wymagania, cele i/lub oczekiwania Użytkownika. Zapewniamy tylko Serwis, a nie jego skuteczność, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za gwarantowane kontakty pomiędzy oferentami pracy a osobami poszukującymi pracy podczas wyróżniania ogłoszeń.
 • Nie gwarantujemy w żaden sposób dostępności informacji za pośrednictwem Serwisu.
 • Nie gwarantujemy wad Serwisu, jego wyników, dostępności i/lub sprawnego działania, jeżeli wady te wynikają z niewłaściwego działania lub awarii sieci telefonicznej, linii telefonicznych lub systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców usług, sprzętu komputerowego, oprogramowania, przeciążonej poczty elektronicznej lub Internetu.
 • Strona internetowa jest jedynie platformą, która służy do publikowania informacji o ofertach pracy dla dorosłych oraz do umożliwienia każdemu kontaktu z ogłoszeniodawcami za pośrednictwem Serwisu według własnego uznania.
 • Jako Użytkownik oświadczasz, że jesteś świadomy faktu, że informacje publikowane przez innych Użytkowników na ich kartach danych odzwierciedlają jedynie to, jak sami się charakteryzują. Sugerujemy, że nie powinieneś zakładać, że wszystkie informacje publikowane na arkuszach danych są koniecznie poprawne i dokładne.
 • Nie sprawdzamy każdego arkusza danych i w ofercie pracy pod kątem poprawności i dokładności danych, nie sprawdzamy, czy nie są one mylące. Nie potwierdzamy ani nie gwarantujemy, że dane podane w arkuszach danych są poprawne i nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za sprawdzenie jakichkolwiek informacji zawartych w arkuszach danych.
 • Przed podjęciem działań w oparciu o informacje opublikowane w arkuszu danych lub informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu, sugerujemy, abyś - na własny koszt - zrobił wszystko, co w Twojej mocy, aby zbadać ich poprawność.
 • Nie gwarantujemy, że Serwis będzie dostępny w 100%, ale wraz z dostawcą usług hostingowych dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać problem, niezależnie od tego, czy jest to problem z serwerem, internetem czy usterki techniczne.
 • Nie bierzemy gwarancji na autentyczność danych reklamodawców, ale dokładamy wszelkich starań, aby śledzić i filtrować fałszywe profile.

7. ZAKOŃCZENIE

7.1. Możemy odebrać Ci dostęp do Strony, bez przyczyny lub powiadomienia, co może skutkować przepadkiem i zniszczeniem wszystkich informacji związanych z Tobą. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, przetrwają rozwiązanie, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Operatorzy strony internetowej nie kontrolują, nie nadzorują, nie weryfikują, nie badają ani nie uwierzytelniają żadnych treści, komunikatów ani oświadczeń zamieszczanych przez strony trzecie, dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności każdej odwiedzanej strony trzeciej. Monitorujemy i weryfikujemy wszystkie posty użytkowników i reklamodawców, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treści, komunikaty i oświadczenia zamieszczane przez użytkowników lub reklamodawców na Stronie.

8.2. Usługodawca wyłącza odpowiedzialność w zakresie autentyczności, treści, kompletności, legalności, niezawodności, sprawnego działania lub dostępności w odniesieniu do informacji lub materiałów publikowanych w ramach serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Oferujemy maksymalną dyskrecję wszystkim naszym klientom i użytkownikom. Nie zbieramy danych osobowych, aby nimi handlować, sprzedawać lub oddawać w jakikolwiek sposób. Nasza polityka prywatności dostępna jest tutaj!

10. ZMIANY DO NINIEJSZEJ UMOWY

10.1 Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków poprzez umieszczenie zaktualizowanych warunków na Stronie. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień tej Umowy lub z jakimikolwiek zmianami w tej Umowie, nie korzystaj, nie uzyskuj dostępu do Strony lub natychmiast zaprzestań korzystania z niej.

11. PRZETWARZANIE DANYCH

11.1. Informacje o ochronie danych osobowych i ich przetwarzaniu zawarte na stronie internetowej red-life.pl, jej podstronach i innych stronach są zgodne z wymogami przepisów o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, o swobodnym przepływie takich danych, rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (27 kwietnia 2016 r.) oraz uchylającego rozporządzenie 95/46/WE (rozporządzenie o ogólnej ochronie danych), a także z zaleceniami "Online Privacy Alliance". Zobacz komunikat o ochronie danych osobowych.

12. ŚRODKI PRAWNE

12.1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub reklamacji, można skontaktować się z firmą pod adresami podanymi w niniejszych WARUNKACH OGÓLNYCH. Reklamacje rozpatrujemy w każdym przypadku pisemnie i nieodpłatnie.

12.2. W przypadku pisemnych reklamacji badamy je po ich otrzymaniu i wysyłamy pisemne powiadomienie o wynikach w ciągu 30 dni od przekazania reklamacji. Jeśli jest to wymagane, możemy również wysłać zawiadomienie drogą elektroniczną.

12.3. Pisemne skargi - w tym protokoły dotyczące skarg sporządzone podczas przesłuchań osobistych - oraz odpowiedzi na skargi będą archiwizowane przez pięć lat. Po upływie okresu przechowywania, nośniki danych (dokumenty) zostaną zezłomowane. Dane osobowe zarejestrowane w rejestrze skarg są wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrywania i oceny skarg.

12.4. W przypadku, gdy Państwa reklamacja zostanie w całości lub w części odrzucona lub gdy termin wyznaczony na rozpatrzenie reklamacji nie przyniósł rezultatu, mogą Państwo wnieść swoją sprawę do następujących organów i instytucji:

 • Dla reklamodawców: Nasi klienci mający miejsce zamieszkania lub pobytu w Unii Europejskiej mogą korzystać z platformy rozwiązywania sporów online dotyczących produktów i usług zakupionych przez internet. Platforma rozwiązywania sporów online jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 • Dla członków: W przypadku umów zawieranych na powierzchniach internetowych konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów prowadzonej przez Unię Europejską, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/odr
 • Odwiedzający i użytkownicy w ogóle: mogą zwrócić się do Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów oraz do zespołów pojednawczych, które są właściwe dla ich miejsca zamieszkania. Zespół pojednawczy jest odpowiedzialny za pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich między konsumentem a przedsiębiorcą, związanych z jakością, bezpieczeństwem produktu, stosowaniem zasad odpowiedzialności za produkt, jakością usługi oraz związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów między stronami (spory konsumenckie). W tym celu zespół pojednawczy stara się pogodzić strony, a w przypadku braku rezultatu wydaje decyzję, aby zapewnić prostą, szybką, skuteczną i oszczędną waloryzację praw konsumentów.

13. INNE PRZEPISY

13.1. Niniejsza Umowa jest zawarta wyłącznie pomiędzy nami a Tobą, osobom trzecim nie przysługują żadne prawa umowne, a zatem osoby trzecie nie są uprawnione do egzekwowania realizacji Umowy. Postanowienie to nie dotyczy członków grupy naszej firmy, którzy mają prawo do wykonania Umowy tak, jakbyśmy ją wykonywali. Przez zawarcie niniejszej Umowy wszelkie prawa osób trzecich dotyczące wykonania niniejszej Umowy zostają zakończone niezależnie od zgody osób trzecich.

13.2. Użytkownik nie może przenieść niniejszej umowy ani żadnych praw związanych z Usługą na osobę trzecią. Jesteśmy jednak uprawnieni do przeniesienia praw lub obowiązków związanych z Usługą i wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku, gdy nasze prawa zostaną przeniesione na naszego następcę prawnego, pozbywamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

13.3. W przypadku, gdy zauważysz jakiekolwiek podejrzane treści opublikowane na stronie internetowej, które naruszałyby Twoje prawa własności intelektualnej, masz prawo poinformować nas o naruszeniu za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego instrumentu transferu lub możesz poprosić nas o usunięcie treści naruszających. Zawiadomienie musi zawierać przedmiot naruszenia i fakty poświadczające naruszenie, dane niezbędne do identyfikacji informacji naruszającej, Twoje imię i nazwisko, adres, siedzibę, numer telefonu i adres e-mail.

13.4. Jeżeli nie podejmiemy natychmiastowych działań wobec Państwa naruszeń, nie oznacza to potwierdzenia naruszenia umowy i nie daje podstaw do jakichkolwiek innych naruszeń.

13.5. Niniejszy dokument zawiera pełną umowę pomiędzy nami a Tobą, jako Stronami. W przypadku, gdy jakikolwiek właściwy organ uzna część lub cały tekst umowy za niewykonalny lub nieważny, pozostałe części i postanowienia Umowy pozostają ważne i nadal obowiązują.

13.6. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z usług podmiotu wnoszącego wkład w celu wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszające prawo zachowania tego podmiotu tak, jakby to Usługodawca dopuścił się naruszeń.

13.7. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW staje się nieważna, bezprawna lub niewykonalna, nie dotyczy to ważności, zasadności i wykonalności pozostałych postanowień i części Umowy.

13.8. W przypadku, gdy Usługodawca nie skorzysta ze swoich praw wynikających z niniejszych OWU, brak skorzystania z tych praw nie będzie traktowany jako rezygnacja z tego prawa. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw jest ważne tylko w przypadku wyraźnego pisemnego oświadczenia z tym związanego. Fakt, że Usługodawca nie nalega ściśle na spełnienie jednego z warunków lub postanowień zawartych w OGÓLNYCH WARUNKACH przy jednej okazji, nie oznacza rezygnacji ze ścisłego spełnienia tego warunku lub postanowienia w przyszłości.

13.9. Usługodawca i Użytkownik dokładają wszelkich starań, aby swoje spory rozstrzygać w sposób polubowny, poza sądem.

13.10. W niektórych krajach ustawodawstwo może być inne, lub OGÓLNE WARUNKI mogą wymagać specjalnych warunków i uzupełnień. Użytkownik/Odwiedzający/Członek/Adwokat może znaleźć informacje dotyczące swojego kraju w Załączniku I. W przypadku braku Załącznika I, OGÓLNE WARUNKI są ważne bez uzupełnień.

13.11. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI obowiązują od dnia 01 stycznia 2019 r. i obowiązują do czasu ich wycofania.

14. POLITYKA ZDEJMOWANIA, USUWANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

14.1. Użytkownik może zażądać usunięcia należących do niego Treści Użytkownika, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Pamiętaj jednak, że treści te zostaną usunięte z Twojego konta, ale nie z kont innych użytkowników, którzy mogli wejść w posiadanie tych treści przed datą złożenia wniosku. Ponadto musisz zrozumieć, że jeden lub więcej innych użytkowników może mieć kopie lub notatki dotyczące takich treści, a my nie jesteśmy w stanie ich usunąć w żadnym przypadku.

14.2. Ze względów prawnych możemy zachować kopie treści użytkownika, które w żadnym wypadku nie zostaną udostępnione publicznie.